Image by Dominik QN

Våra äldre djur 

Hund

När hunden blir äldre kan det uppstå vissa ålderskrämpor, precis som hos oss människor. Hundar får ofta artros (pålagringar på skelettet) med smärta som följd. Den smärtan kan behandlas med foder, tillskott samt mediciner och hunden kan därmed få en bättre livskvalitet på ålders höst.

Tänderna är ofta nedslitna på äldre hundar och kan ge upphov till obehag i form av smärta. Det märks fr.a i att de blir ovilliga att äta, tugga på ben eller leka kamplekar.

Hanhundar får ofta prostataproblem. Det visar sig genom att de urinerar fler gånger med sämre stråle och ibland förekommer även blod i urinen. Nu finns det bra medicin som kan ges i tidigt skede…

Katt

När det gäller katter är det vanligt att njurfunktionen försämras. Man kan underlätta för de inre organen med specialfoder och i vissa fall fodertillskott.

Sköldkörtelproblem är också vanligt bland äldre katter.

Diabetes förekommer också, särskilt på katter som har varit överviktiga. Dessa sjukdomar kan diagnostiseras genom urin & blodprover.

Kanin

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi ställer gärna upp med vår erfarenhet och kunskap inom parning & dräktighet.

Fler av våra tjänster

Vill du läsa mer om vad vi kan hjälpa er med? Du hittar alla information här.

Saknar du något? Tveka inte att kontakta oss!

När det gäller kaniner är det bra att ha koll på tänderna på den åldrande kaninen. Okastrerade honor får väldigt ofta livmodercancer när de blir lite äldre..

Vi har seniorkontroller där vi kontrollerar hur ert djur rör sig, det allmäna hälsotillståndet samt tar blodprover för att se hur alla invärtes organ fungerar. Vi anpassar det efter just ditt djurs hälsotillstånd.

Allt för att våra gamla djur skall få leva så pigga och friska som möjligt på ålderns höst!