Image by Oliver Keitel

Tjuvparning 

Tjuvparning

För några år sedan fanns inte så många alternativ, de mediciner man använde för att framkalla abort kunde bara ges direkt efter parningen och de hade många biverkningar. Nu finns bättre mediciner, även om de är ganska dyra. Tyvärr kan man inte konstatera om tiken blivit dräktig förrän dag 28 i dräktigheten. Säkrast görs detta med ultraljud.

 

Om tiken smitit iväg men man inte vet om något otillbörligt har skett är det nästan alltid bäst att vänta till dag 28 i den förmodade dräktigheten och göra ett ultraljud. Har tiken träffat en hanhund men man inte vet om hon blivit parad kan man göra ett utstryk från vagina och titta om hon är i höglöp, och om man kan se spermier. Detta måste göras samma dag, annars hinner spermierna försvinna.

Vet man att man inte vill ha några valpar från tiken är ett alternativ att kastrera henne. Detta bör då göras efter avslutat löp men före vecka 5 i dräktigheten.

Man kan göra medicinsk abort under hela dräktigheten (men om tiken har mindre än 20 dagar till förlossningen är det skonsammast att låta henne föda normalt).

Abortsprutan ges 2 dagar i rad, tidigast direkt efter avslutat löp. Oftast behöver man sedan kontrollera effekten med ett utraljud. Sprutan har få biverkningar men man kan i sällsynta fall få en ofullständig abort.


 

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi ställer gärna upp med vår erfarenhet och kunskap inom parning & dräktighet.

Fler av våra tjänster

Vill du läsa mer om vad vi kan hjälpa er med? Du hittar alla information här.

Saknar du något? Tveka inte att kontakta oss!

Progesterontest

 Vi tar ett blodprov som vi sedan analyserar här på kliniken och ni får svar inom 1 timme.

BEDÖMNING AV PROGESTERONPROVER

Ägglossningen sker när progesteronet är 15-30 nmol/l. Äggen behöver sedan två dagar för att mogna innan befruktning kan ske. De är befruktningsdugliga i 2-5 dagar. Sperma av god kvalitet lever en vecka i tiken så det kan bli valpar även om man inte prickar den mest optimala tidpunkten för parning.

Efter ägglossningen stiger progesteronet till höga värden. Hur höga de blir varierar mellan olika tikar. Det tar ca 2 månader innan progesteronet har sjunkit igen, oavsett om tiken blivit dräktig eller ej.

Om man tar progesteronprov innan progesteronet börjat stiga får man ingen information om när det kommer att stiga. Är man osäker på hur länge tiken har löpt, eller om hennes cykel verkar vara ovanligt lång eller kort är det klokt att börja med att ta ett vaginalutstryk. Det är bara när utstryket visar höglöp som progesteronet kan ge besked om bästa parningsdag. 
Om man vill fastställa första dagen som tiken gått ur löp ger vaginalutstryk bästa informationen.
Om man lyckas fastställa tikens ägglossningsdag kan man vänta valparna 63 dagar senare oavsett när parning sker.

Progesteron

  • 15-25 : AI/parning 2-5 dagar senare

  • 25-35: AI/parning 1 och 2 dagar senare

  • 35-60: AI/parning samma dag och dagen efter

  • >60   : en AI/parning samma dag om utstryk fortfarande visar löp

Om man tar progesteronprov utomlands får man förmodligen svaret i ng/l till skillnad från i Sverige där vi oftast mäter det i nmol/l. Skillnaden är en faktor 3,18. Våra värden är 3,18 gånger högre. Vill du översätta ng till nmol tar du värdet gånger 3,18.  

Hundens löpcykel

Tikar löper normalt 1-3 ggr/år. Första löpet kommer vid 4 - 18 månaders ålder. När flera tikar bor tillsammans är det vanligt att de löper samtidigt. Löpet börjar med proöstrus.  Börjar första dagen det kommer  blod och varar ca 9 dagar (3-21) .

 

Under proöstrus har tiken höga nivåer östrogen i blodet. I slutet av proöstrus kommer den sk LH-peaken, som leder till att tiken får ägglossning två dagar senare. I samband med det sjunker östrogenet. Östrogen påverkar vaginalslemhinnan så  att den förtjockas och blir 20-30 lager tjock. Epitelcellerna förändras och blir stora och kantiga. Kärnan försvinner. Cellerna kallas då superficialceller. Det tar ca 2 dagar efter höjning av östrogen tills förändringarna syns i slemhinnan. Progesteronet påverkar inte vaginalcellerna. Under proöstrus ändras cellbilden från i början bara parabasalceller , sedan intermediärceller  och så småningom enbart superficialceller när det går över i östrus. Under proöstrus ses även erytrocyter (röda blodkroppar) ,leukocyter (vita blodkroppar) samt bakterier. Man kan inte se när ägglossning sker i ett utstryk.Vid LH-peaken är progesteronet ca 6 nmol/l.Östrus, höglöp varar ca 9 dagar (3-21). Under höglöpet finns enbart superficialceller.

 

Från början ligger de glest men mot slutet börjar de klumpa ihop sig. Antalet erytrocyter minskar eller upphör och normalt ser man inte leukocyter (om leukocyter syns är det ett tecken på infektion). Bakterier kan ses ibland utan att det finns några problem.  Ägglossningen sker två dagar efter LH-peaken, vid ett progesteron på 15-30. När ägglossning har skett är bästa parningsdag 2 dagar efter när äggen har mognat. De är sedan befruktningsdugliga i 2-5 dagar till. Valparna föds 63 dagar efter ägglossning.Metöstrus visar en blandad cellbild. Valparna föds 57 dagar efter metöstrus början vilket man kan använda för att beräkna valpningsdatum om man inte fastställt ägglossning. Cytologiskt ses parabasalceller och intermediärceller. Inga erytrocyter men leukocyter syns normalt. Skumceller kan ses, och metöstrusceller (intermediärceller med leukocyter i cytoplasman). Metöstrus varar så länge som tiken har höjda progesteronnivåer, 2-3 månader.

 

Det ser likadant ut oavsett om tiken är dräktig eller ej. Anöstrus. Man ser glest med parabasalceller eller inga epitelceller alls, bara lösa cellkärnor. Enstaka leukocyter. Vaginalslemhinnan består nu endast av 2-3 lager epitelceller.Viktigt att tänka på när man tar provet är att hålla sig längs taket av vagina när man för in pinnen. Man måste komma tillräckligt långt in när man tar provet, över bäckenkanten. Annars blir provet inte rättvisande. Det är först när man ser övervägande del superficialceller i utstryket som det är någon mening att ta progesteronprov. Den vanligaste anledningen till att tiken går tom är parning på fel dag.  AI, speciellt med fryst sperma, görs  2-3 dagar efter ägglossning.