Image by Bernard Tuck

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter för våra besökande kunder på kliniken (GDPR)

Som besökande kund hos oss samtycker du till behandling av dina personuppgifter och att vi lagrar dessa elektroniskt hos oss.

Vi behöver uppgifterna för att kunna hjälpa dig och ditt djur på bästa möjliga sätt, samt för att följa den lagstiftning och förordningar vi lyder under, både bokförings- och journalföringslag.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är för att genomföra vård, spårbarhet i ditt djurs sjukdomsbild, samt hantera avtal och transaktioner mellan oss.

Om du samtycker till att vi delar med oss av din journal till andra djurkliniker när dit djur behöver fortsatt vård där, eller till försäkringsbolag för att kunna reglera dina försäkringar, så kan vi även hjälpa till med det.

Information om Tyresö Djurkliniks behandling av personuppgifter – för kunder och dess ägare.
Personuppgiftsansvarig är Tyresö Djurklinik AB, Öringevägen 1, 135 49 Tyresö. Tel. 08-770 17 03. Dataskyddsombudet når du genom e-post till info@tyresodjurklinik.se eller brevledes till Dataskyddsombudet Tyresö Djurklinik AB, Öringevägen 1, 135 49 Tyresö.

Behandling av personuppgifter vid kontakt med oss
När du kontaktar oss via telefon, e-post eller vårt webbformulär, samlar vi in namn, ibland telefonnummer och/ eller e-post, ditt djurs namn och uppgifter som krävs för att genomföra vård och hjälpa till med en så bra behandling som möjligt. Dessa uppgifter hanteras enligt samma princip som vid besök hos kliniken.

Du har alltid rätt att:
– begära ut ett så kallat registerutdrag
– få felaktiga uppgifter rättade
– begära radering av personuppgifter (du kan inte alltid få alla uppgifter raderade om det finns laglig grund att behålla dem)
– invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter
– återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen
– klaga hos Datainspektionen
– under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda (så kallad dataportabilitet)

 

Tyresö Djurklinik använder personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter för Tyresö Djurkliniks räkning.

Tyresö Djurklinik AB är registrerat hos Bolagsverket. Organisationsnummer: 556731-2623.
Adress: Öringevägen 1, 135 49 Tyresö, Tel: 08-770 17 03

Tyresö Djurklinik information om behandling av personuppgifter uppdaterades senast 2018-10-09