Vi är glada över att veterinär Ann-Marie Appel är hos oss på onsdagar samt att djurvårdare Sandra nu arbetar hos oss.